Nasi klienci
Kontakt

ul. Hrubieszowska 7 lok. 10 / 01-209 Warszawa

Nubo Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29C/569 (01-234 Warszawa), kapitał zakładowy 30.000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000945411,

NIP: 5272985030,

REGON: 520976678,

Nr konta bankowe: 76 1140 2004 0000 3702 8210 4334

  • Monika Bartoszek-Jaissanbayev
  • m.bartoszek@nubo.com.pl
  • +48 608 305 141
  • Marta Dobiasz
  • m.dobiasz@nubo.com.pl
  • +48 608 304 554
  • Talgat Jaissanbayev
  • t.jaissanbayev@nubo.com.pl
  • +48 608 301 013