Projektowanie

Etap przedprojektowy

Faza przedprojektowa służy zebraniu informacji
oraz ustaleniu zakresu i warunków współpracy.
Na tym etapie chcemy poznać dokładne preferencje
i oczekiwania Klienta co do stylu wnętrza, jego przybliżonej kolorystyki, materiałów czy wyposażenia. Podczas rozmowy wypytujemy o ulubione kolory
czy desenie, o styl życia domowników, specjalne potrzeby funkcjonalne czy upodobania estetyczne. Analizujemy dostarczone przez Klienta plany i rzuty oraz informację na temat etapów budowy domu
lub mieszkania, jeśli projektowane wnętrze nie jest jeszcze gotowe.

Zebrane dane uzupełniamy wizją lokalną,
podczas której wykonamy zdjęcia i zwymiarujemy pomieszczenia. Bardzo ważna jest także wysokość zakładanego przez Klienta budżetu na adaptację wnętrza. Uzyskane informacje pozwolą przygotować konkretne rozwiązania projektowe. Do następnego spotkania przygotowujemy moodboard, który ma pomóc w późniejszym skonkretyzowaniu ostatecznej wizji. Dokładne przedyskutowanie moodboardu
z Klientem pozwala na uzgodnienie wstępnych założeń i uniknięcie kompletnej zmiany projektu po jego stworzeniu.

Kolejnym etapem jest przygotowanie wyceny
prac projektowych i podpisanie umowy, po czym następuje doprecyzowanie wizji projektowej w oparciu
o założony budżet oraz określenie harmonogramu prac.

Etap projektowy

W tej fazie przestawiamy 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza z naniesionym układem ścian działowych, głównych mebli i urządzeń.
Gdy Klient zdecyduje się na wybraną przez siebie wersję, przygotowujemy wstępne wizualizacje komputerowe wybranych stref lokalu i oddajemy je do akceptacji.
Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego zatwierdzenie pozwala na przejście do drugiego etapu pracy projektowej – przygotowania końcowych wizualizacji wszystkich stref wraz z doborem kolorów, materiałów wykończeniowych, mebli czy oświetlenia.

Na tym etapie przygotowujemy także projekty wykonawcze zawierające opisy
dla wykonawców odnośnie rozmieszczenia punktów elektrycznych, instalacji hydraulicznej i centralnego ogrzewania, systemów audio, ułożenia podłóg,
sufitów itd. Opracowujemy wykaz materiałów i producentów wraz z kosztorysem. Finalizacją tego etapu prac jest obiór gotowego projektu koncepcyjno- wykonawczego przez Klienta.

Nadzór autorski

W fazie realizacji oferujemy naszym Klientom nadzór autorski, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić spójność realizowanych prac z wizją zawartą w projekcie wnętrza oraz odciążyć całkowicie lub częściowo inwestora od potrzeby doglądania przebiegu prac wykończeniowych.

W zależności od decyzji Klienta odnośnie usługi nadzoru zapewniamy opiekę projektanta lub/i opiekuna projektu.

Nadzór projektanta zawiera:

  • konsultacje z wykonawcami

  • nadzór prac remontowych - określona liczba wizyt ustalona w harmonogramie w przypadku opcji remont samodzielny (remont z ekipą Nubo bez ograniczeń)

  • wprowadzenie zmian do projektów wykonawczych

  • nadzór nad doborem materiałów

 

Zadania OPIEKUNA PROJEKTU na etapie realizacji:

  • przejęcie całego nadzoru w imieniu inwestora
  • koordynacja realizacji projektu
  • pilnowanie harmonogramu prac
  • nadzór nad zakupami i dostawą materiałów
  • nadzór nad kwestiami natury technicznej i administracyjnej

Wykonanie "Pod klucz"

Na etapie realizacji projektu oferujemy kompleksową obsługę wykonawczą
„Pod klucz”. Proponujemy ją Klientom, którzy z różnych powodów nie chcą
lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji. W tym przypadku przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za koordynację robót wykonawczych. Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę remontową, która przeprowadzi wszystkie przewidziane w harmonogramie prace oraz gwarantujemy nadzór projektanta
i opiekuna projektu na każdym etapie inwestycji.

Klienci Nubo mogą także zdecydować o samodzielnej realizacji inwestycji,
jednak i w tym przypadku otrzymają od nas wsparcie. Gdy Klient zdecyduje się
na zaangażowanie własnej ekipy remontowej, Nubo Interior gwarantuje nadzór projektanta i/lub opiekuna projektu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Nie tylko Warszawa

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy inwestorzy mogą lub chcą uczestniczyć
w spotkaniach w naszej pracowni. W związku z tym naszą ofertę kierujemy także
do Klientów, którzy posiadają nieruchomość w dowolnym miejscu w Polsce
lub za granicą i oczekują przygotowania projektu wnętrza bez potrzeby osobistych wizyt w Warszawie. Dla nich jesteśmy w stanie przygotować projekt zdalnie.
Jedyną różnicą jest forma komunikacji z inwestorem, gdzie tradycyjne spotkania zastąpione będą innym rodzajem kontaktu - telefon, e-mail, wideokonferencja.

Na podobnej zasadzie zaopiekujemy się Klientem, który posiada nieruchomość
na terenie Warszawy lub okolic, a sam nie może z różnych przyczyn uczestniczyć
w spotkaniach w pracowni i oczekuje przygotowania projektu wnętrza
lub kompleksowej obsługi wykonawczej „Pod klucz”.